در گذشته که ابزارهای پیشرفته برای شستن فرش ها وجود نداشت، اینکار به صورت سنتی و در خانه ها انجام میگرفت. با روی کار آمدن قالیشویی ها، شیوه های سنتی کنار گذاشته شده و اینکار بصورت مدرن در حال انجام می باشد. این روزها پس از روی کار آمدن شرکت های قالیشویی و کنار گذاشته شدن شیوه های سنتی یکی از بزرگترین دغدغه های خانم های خانه دار از بین رفته است. در این بخش لیستی از قالیشویی ها را به شما معرفی می کنیم.