با توجه به گسترش نگهداری حیوانات خانگی و تغییر دید کلی جامعه نسبت به مراقبت از حیوانات اماکن خدماتی زیادی در این خصوص ایجاد شده اند. کلینیک های دامپزشکی و حیوانات از جمله این خدمات است که امروزه زیاد به چشم میخورد. کمک به حیوانات بیمار در خیابان و یا حفظ سلامت حیوانات خانگی مانند سگ، گربه، خرگوش، انواع پرنده و…  در کلینیک های دامپزشکی صورت میگیرد. در این بخش لیستی از کلینیک دامپزشکی را به شما معرفی می کنیم.