اعتیاد به انواع مواد مخدر ازجمله تریاک، شیشه، کراک و … از بزرگترین مشکلات جوامع بشری محسوب می شود. نمی توان اثرات مخرب هر گونه اعتیاد به مواد مخدر بر زندگی و شرایط شخص معناد، خانواده و جامعه را نادیده گرفت. از این رو مراکزی جهت کمک به این افراد برای رهایی از دام اعتیاد و بازگشت به زندگی عادی با عنوان مراکز و کلینیک ترک اعتیاد روی کار آمدند. در این بخش لیستی از کلینیک ترک اعتیاد را به شما معرفی می کنیم.