آشپزخانه و کترینگ مکان هایی هستند که در آنها تهیه و ارائه انواع غذاها به بخش های مختلف صورت می گیرد. این بخش های مختلف می تواند شامل انجام سفارشات شخصی، ارگانی، شرکت های هواپیمایی، جشن های عروسی، بیمارستان و … باشد. در این بخش لیستی از آشپزخانه و کترینگ را به شما معرفی می کنیم.