درست است که با وجود پیشرفت شگرف تکنولوژی و روی کار آمدن اینترنت و کتاب های الکترونیکی، نقش کتاب فروشی ها کمرنگ شده است. اما هنوز هم کتاب و کتاب فروشی ها مشتریان و علاقه مندان خاص خود را دارند. در این بخش لیستی از کتاب فروشی ها را به شما معرفی می کنیم.