فرهنگ کافه و کافه نشینی در ایران هر روز بیشتر از قبل در حال جا افتادن است و عموم افراد، خصوصا جوانان وقت زیادی را در این مکان ها می گذرانند. با توجه به گسترش تعداد این کافه های سنتی و اهمیت ویژه ای که برای افراد دارند در این بخش لیستی از کافه سنتی و قلیانسرا را به شما معرفی می کنیم.