گاهی اوقات برای پاکسازی آلودگی ها و لکه های ایجاد شده در بدنه و داخل خودرو نیاز به صرف زمان زیادی می باشد. علاوه بر آن مقدار آب زیادی هم به هدر می رود. در نهایت هم نتیجه دلخواه کسب نمیشود. کارواش ها این پاکسازی های مربوط به خودرو را با مصرف کمتر آب و در مدت زمان کمتری انجام می دهند. در این بخش لیستی از کارواش ها را به شما معرفی می کنیم.