چوب و مصنوعات مجموعه فعالیت های صنایع چوبی اعم از : کابینت سازی، درب سازی، رویه درب، دکوراسیون چوبی و … را شامل میشود. معرفی محصولات چوبی، کارگاه های تولیدی و مراکز فروش این محصولات حائز اهمیت می باشد . لذا لیست کاملی از فعالیت ها و مراکز مرتبط با چوب و مصنوعات را برای شما آماده کرده ایم .