از آنجایی که پزشک ها مستقیما با سلامتی افراد و جامعه در اتباط هستند و تقریبا همه افراد به این قشر نیاز پیدا کرده و مراجعه می کنند، نمی توان اهمیت این شغل را به هیچ طریقی نادیده گرفت. با توجه به اهمیت و تاثیر پزشکان در زندگی در این بخش لیستی از پزشک ها را به شما معرفی می کنیم.