پارک و بوستان از فضاهای شهری عمومی هستند که دارای فضاهای طبیعی و سرسبز، گاها همراه با ابزار و وسایل ورزشی و بازی می باشند. عموم مردم برای گذراندن اوقات و یا تفریح از این مکانها استفاده می کنند. در این بخش لیستی از پارک و بوستان را به شما معرفی می کنیم.