با توجه به گسترش استفاده از اتومبیل های شخصی، نیاز به پارکینگ در هر مکان عمومی و شخصی مانند محل زندگی، محل کار، مراکز فروش و … این روزها بیش از پیش احساس می شود. و عموما اشخاص برای امنیت بیشتر ترجیح می دهند خودرو خود را در پارکینگ ها پارک نمایند. در این بخش لیستی از پارکینگ ها را به شما معرفی میکنیم.