پارچه ها با توجه به مواد به کار رفته در تولیدشان دارای انواع مختلفی می باشند. برای نمونه پارچه‌­های ابریشمی، کتان، جین، چرم، جیر، ساتن، ویسکوز و … از انواع مختلف پارچه ها می باشند. با توجه به نیاز عمده جامعه به انواع پارچه پارچه فروشی ها ایجاد شدند. پارچه فروشی ها به مکانی گفته می شود که در آن خرده فروشی پارچه انجام میشود. در این بخش لیستی از پارچه فروشی ها را به شما ارائه می دهیم.