هتل و هتل آپارتمان ها از جمله اماکن اقامتی هستند که به صورت روزانه به مسافران اجاره داده می شوند. این اماکن دارای امکانات بیشتری نسبت به سایر اماکن اقامتی می باشند و پرسنل و نیروهای خدماتی بیشتری نیز در اختیار مسافران قرار می دهند. در این بخش لیستی از هتل و هتل آپارتمان ها را به شما معرفی می کنیم.