هتل آپارتمان یا منزلگاه نوعی محل اقامتی اجاره ای می باشد. هتل آپارتمان ها دارای واحد یا سوئیت های مستقلی هستند که همانند اتاق‌ها و سوئیت های یک هتل به مسافران اجاره داده می‌شوند. این واحدهای مستقل به صورت مبله و دارای امکانات استاندارد لازم برای خواب، نظافت، سرگرمی و آشپزی می باشند. همانند هتل، هتل آپارتمان نیز دارای سرویس است. به این معنا که اتاق‌ها در فواصل زمانی منظم نظافت می‌شوند. تفاوت عمده هتل آپارتمان با هتل در وجود امکانات آشپزی در اتاق یا آپارتمان مورد اقامت می‌باشد.