نان و شیرینی جز جدایی ناپذیر سفره ، خرید روزانه و خوراک در زندگی روزمره همه ما به شمار می رود. بنابراین در سبد خوراک خانواده ها از اهمیت ویژه ای نیز برخودار خواهد بود. عموما مراکز پخش نان و شیرینی، نانوایی ها، شیرینی فروشی ها و شیرنی پزی ها می باشند. در این بخش لیستی از اماکن فروش نان و شیرینی را به شما معرفی می کنیم.