تره بار شامل انواع سبزی های خوردنی و میوه ها می باشد. تره بار و میوه را باید تازه تازه مصرف کرد. بنابراین عموما برای تهیه آنها به فروشگاه هایی باید مراجعه کرد که تازه ترین میوه و سبزیجات را در اختیار مشتری قرار می دهند. در این بخش لیستی ار مراکز فروش میوه و تره بار را به شما معرفی می کنیم.