مهمانپذیر نسبت به هتل ها از امکانات کمتری برخوردار هستند و ارزان قیمت تر و به صرفه تر می باشند. تمامی امکانات بهداشتی مهمانپذیر برخلاف هتل ها خارج از اتاق و به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش لیستی از مهمانپذیرها را به شما معرفی میکنیم.