مرکز معاینه فنی در خصوص بازرسی و بررسی وسایل نقلیه، با هدف اطمینان از ایمنی آنها فعالیت می کنند. این بررسی در قسمت های مختلفی از جمله اندازه گیری میزان آلاینده های حاصل، کارایی سیستم ترمز خودرو و … انجام میشود. در این بخش لیستی از مراکز معاینه فنی خودرو را به شما معرفی میکنیم.