با توجه به گسترش روزافزون مشکلات و فشارهای وارده بر افراد جامعه، مددکاری اجتماعی به افراد جامعه، خانواده ها و … در جهت ارقا و رشد رفاه فردی و اجتماعیشان کمک می کند. آنها همچنین به مسائل اجتماعی مهمتری همانند فقر، بیکاری و خشونت های خانگی و… نیز می پردازند. در این بخش لیستی از مراکز مددکاری اجتماعی را به شما معرفی می کنیم.