این روزها مدارس غیر انتفاعی جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و تمایل والدین برای فرستادن فرزندانشان به سمت این مدارس میل می کند. مدارس غیر انتفاعی مدارسی هستند که برخلاف مدارس دولتی شهریه های ماهیانه یا سالیانه از دانش آموزان برای ارائه خدمات تحصیلی دریافت می کنند. در این بخش لیستی از مدارس غیر انتفاعی را به شما معرفی می کنیم.