صنایع و محصولات شیمیایی به بخشی از صنایع گفته می‌شوند، که مواد شیمیایی مورد نیاز دیگر صنایع را برای تولید محصولات، از طریق تبدیل مواد خام به مواد مورد نیاز، تأمین می‌کنند. امروزه تولید و فروش صنایع شیمیایی در کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در زیر با اصناف مربوط به محصولات شیمیایی در ایران آشنا می شوید.