مجتمع آموزشی، دانشگاه، مراکز آموزش عالی از مهمترین و کاربردی ترین مراکز علمی محسوب می شوند که تاثیر به سزای آنها در پیشرفت علم و پژوهش غیر قابل انکار است. اهمیت این دانشکاه ها و مراکز آموزش عالی باعث شد تا در این بخش لیستی از این مراکز را به شما معرفی کنیم.