به زیر شاخه ای از درمان های مکمل که در آن به درمان مشکلات سیستم اسکلتی بدن انسان می پردازند کایروپراکتیک یا کایروپرکتیک گفته می شود. متخصص کایروپراتیک کسانی هستند که حرکاتی را روی بدن بیمار انجام میدهند و نرمش هایی را به او آموزش می دهند تا از مشکلات اسکلتی پیشگیری کند، یا آنها را درمان کنند. شایعترین کاری انجام شده در این رشته درمان کمردرد و درد گردن با حرکت دادن ستون مهره می باشد.