متخصص چشم در زمینه تشخیص و درمان بیماریها و جراحی چشم فعالیت می کنند. چشم انسان می‌تواند دچار بیماریهای مختلفی از قبیل عفونت میکروبی چشم، آب سیاه ،گل مژه،آب مروارید، پارگی شبکیه و … شود که برای درمان آنها باید به متخصص چشم مراجعه کرد. در این بخش لیستی از چسم پزشکان را به شما معرفی می کنیم.