به متخصص در شاخه ای از تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی و پرتونگاری مولکولی که در جهت تشخیص و درمان بیماری ها از خواص هسته ای مواد استفاده می کنند متخصص پزشک هسته ای می گویند. که امروزه از پرکاربردترین رشته های فیزیک و پزشکی به حساب می آید. در این بخش لیستی از متخصصین پزشک هسته ای را به شما معرفی میکنیم.