پاتولوژی علمی است که تغییرات مختلف بدن در زمان انواع بیماری بررسی می کند. پزشکی که وظیفه تشخیص بافت شناسی بدن را بر عهده داشته و بیماری های مربوط به آن را درمان می کند متخصص پاتولوژی است. در این بخش لیستی از متخصص پاتولوژی را به شما معرفی می کنیم.