متخصص هومیوپاتی تلاش میکند با تقویت سیستم‌های ایمنی، هورمونی، عصبی و مکانیسم‌های فیزیولوژیک، بدن انسان را در شرایط ایده‌الی نگه دارد. تمرکز این متخصصین بر روی تقویت بدن و درمان ریشه ای بیماری در بدن می باشد نه تسکین درد. در این بخش لیستی از متخصصین هومیوپاتی را به شما معرفی میکنیم.