قلب به عنوان حیاتی ترین عضو در بدن، همواره نیاز به مراقبت و کنترل دارد. وظیفه یک متخصص قلب و عروق رسیدگی به وضعیت قلب و عروقی است. متخصصین قلب و عروق در زمنیه تشخیص و درمان این نوع بیماری ها فعالین می کنند. در این بخش لیستی از متخصصین قلب و عروق را به شما معرفی می کنیم.