متخصص فیزیک و توانبخشی از جمله متخصصین در یکی از 26 رشته های پزشکی در ایران می باشد. فعالیت متخصص فیزیک و توانبخشی در بخش هایی همچون توانبخشی سیستم عصبی، توانبخشی اطفال، توانبخشی قلبی-ریوی  و توانبخشی ارتوپدی می باشد. متخصصین این رشته ابتدا بعد از گذراندن دوره پزشکی عمومی در امتحان دستیاری شرکت کرده با رتبه های برتر که از جمله پنج رشته پرطرفدار امتحان تخصص پزشکی می شود وارد این مقطع تحصیلی می شوند. این افراد پس از سه سال این رشته فارغ التحصیل می شوند.