برای تشخیص و درمان بیماری های داخلی باید به متخصص داخلی مراجعه شود. این پزشکان در خصوص درمان بیماری های داخلی از قبیل ریه، کبد، کلیه و … فعالیت دارند. در این بخش لیستی از پزشکان متخصص داخلی را به شما معرفی می کنیم.