متخصصی که بر تشخیص و درمان و جراحی بیماری های شکمی، مانند روده، مری، معده، روده، کبد و … فعالیت دارد متخصص جراح عمومی نامیده می شود. و در صورت بروز مشکل در هر کدام از این بخش های بدن باید به این متخصصان مراجعه نمود. در این بخش لیستی از متخصصین جراح عمومی را به شما معرفی می کنیم.