پزشکی که در حالت کلی توانایی تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌های عفونی، تب‌دار و واگیرداری که توسط میکروب‌ها، ویروس‌ها، باکتری ها، قارچ، انگل و… وارد بدن میشوند را داشته باشد متخصص بیماری های عفونی است. و در صورت بروز این قبیل بیماری ها باید به این پزشکان مراجعه کرد. در این بخش لیستی از متخصصین بیماری های عفونی را به شما معرفی می کنیم.