به متخصص درمان بیماری های سیستم ادراری تناسلی متخصص اورولوژی و کلیه می گویند. درصورت بروز سنگ های ادراری، سرطلان های سیستم تناسلی، اختلالات جنسی، ناباروری مردان و … باید به اورولوژیست مراجعه نمود. در این بخش لیستی از پزشکان متخصص اورولوژی و کلیه را به شما معرفی می کنیم.