متخصص اطفال پزشک متخصصیست که در ارائه مراقبت‌های پزشکی به کودکان و نوجوانان تخصص دارد. کودکان و نوجوانان دارای نیازهای پزشکی خاصی هستند که ممکن است خارج از تخصص پزشکانی که به مداوای بزرگسالان مشغولند باشد. در این بخش لیستی از پزشکان متخصص اطفال را به شما معرفی می کنیم.