خرید محصولات و لوازم مادر و کودک اصل و با کیفیت از جمله دغدغه های بزرگی است که والدین را به خود مشغول می نماید و تا بتوانند مناسب ترین ها را پیدا کنند زمان زیادی صرف می شود. خرید کلیه ی لوازم نوزادان و کودکان و لوازم مورد نیاز مادران باردار و همچنین خرید سیسمونی کامل نوزاد همواره کاری زمان بر بوده و نیازمند صرف انرژی و گاهی هزینه های مضاعف می شود.