لوازم خانگی، به دستگاه هایی گفته می شوند که موجب سهولت کارهای خانه داری برای افراد یک خانواده می شوند. ابزار و لوازم خانگی تحول شدیدی در زندگی انسان ایجاد نموده اند و سبب بهبود و سهولت زندگی شده اند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از انواع لوازم خانگی در این بخش لیستی از انواع فروشگاه های لوازم خانگی معرفی می کنیم.