هر ساختمان جهت تکمیل شدن نیاز به تاسیسات و تجهیزاتی دارد که از مهمترین اجزا و بخش های هر ساختمان به حساب می آید.  لوازم بهداشتی ساختمان یکی از این تجهیزات می باشد. لوازم بهداشتی ساختمان شامل تجهیزات جانبی می باشد که جهت بهداشت، سلامتی و راحتی ساکنین ساختمان استفاده می شود. در این بخش لیستی از مراکز لوازم بهداشتی ساختمان را به شما معرفی می کنیم.