لباس ورزشی به گروهی از پوشاک گفته می شود که مخصوصا برای ورزش و فعالیت بدنی پوشیده می شوند. لباس های ورشی به دلیل افزایش کارایی بدن، راحتی و ایمنی پوشیده می‌شوند. در بیشتر ورزش‌ها، ورزشکاران مجبور به پوشیدن لباش ورزشی خاصی هستند که می‌تواند شامل یک تی‌شرت و شورت، یک زره و کلاه و … شود.