فیزیوتراپی از رشته های پزشکی است که هدف آن بهبود عملکرد اندام ها و کارکرد آنها در بیمارانی است که بیشتر مشکلات آنها در حیطه اسکلتی عضلانی است. برای مثال کسانیکه در جریان یک تصادف، سقوط از ارتفاع و … دچار آسبیب های عضلانی شده اند نیاز به مراجعه به فیزیوتراپی ها دارند. در این بخش لیستی از فیزیوتراپی ها را به شما معرفی می کنیم.