کشاورزان همیشه با شرایط سختی برای تولید محصولات با کیفیت، در هنگام به بار نشستن محصولات در زمان فروش و سودآوری با بزرگترین چالش روبرو هستند . همچنین به دلیل نبودن بازار مناسب فروش محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور به دریافت کمک از واسطه ها می شوند که با این شرایط اصل سود نصیب واسطه ها خواهد شد. محصولات کشاورزی و باغداری خیلی زود فاسد می شوند و ماندگاری بالایی ندارند و از طرف دیگر هم، صنایع تبدیلی و انبار داری کفاف نگهداری محصولات کشاورزی تولیدی را نمی دهند.