به آن دسته از مواد غذایی از شیر تولید می شوند لبنیات گفته می شود که عموما ماده اولیه تشکیل دهنده آنها شیر گاو است. از جمله این مواد غذایی می توان به شیر، پنیر، خامه،کره و … اشاره کرد. به فروشگاه هایی که عرضه کننده این نوع از مواد غذایی مقوی و مغذی می باشند لبنیاتی گفته می شود. در این بخش لیستی از فروشگاه های لبنیاتی را به مشا معرفی می کنیم.