فعالیت‌هایی از قبیل کارگاه قصه‌نویسی، آموزش زبان انگلیسی، کارگاه بازیگری، کارگاه موسیقی، کارگاه صنایع دستی و… در فرهنگسرای کودک انجام می شود. که کلیه این فعالیت ها در جهت رشد اجتماعی و اطلاعاتی کودکان تاثیر به سزایی را می توانند ایفا کنند. در این بخش لیستی از فرهنگسراهای کودک را به شما معرفی می کنیم.