به طور عمده از ظروف یکبار مصرف در مواردی همچون مراسمات، جلسات مختلف علمی و اداری، جشن ها، پخش نذورات، پخش غذاهای رستوران و آشپزخانه ها و … استفاده می شوند. در این بخش لیستی از مراکز فروش ظروف یکبار مصرف را به شما معرفی می کنیم.