با وجود پیشرفت شگرف شاخه های مختلف علوم پزشکی و کشف روش های جدید درمان ، هنوز هم هستند افرادی که گرایش به سمت طب سنتی و سوزنی دارند. در طب سنتی و سوزنی از روش های سنتی درمان استفاده می شود. بنابراین در این قسمت لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات طب سنتی و سوزنی را به شما معرفی می کنیم.