به مغازه آشپزی که در آن کله و چاپه گوسفند را پخته و به فروش می رسانند طباخی یا کله پزی می گویند. خوردن کله و پارچه برای بسیاری لذیذ است و از غذاهای مورد علاقه آنها به حساب می آید. در این بخش لیستی از طباخی ها را به شما معرفی می کنیم.