از لوازمی که در روزمره مورد استفاده می شود، لوازم صوتی تصویری هستند. لوازم صوتی تصویری از لوازمی هستند نیاز به انتخاب درست دارند. این لوازم در اکثر مکان های شخصی و عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. از انواع آن می توان به لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری خودرو اشاره کرد.