این روزها به دلیل پیشرفت تکنولوژی، استفاده از صنعت سنگ، ابعاد گسترده ای پیدا کرده و از آن در بخش های مختلف از جمله صنعت ساختمان استفاده می شود. از کاربردهای صنعت سنگ در ساختمان می توان به پوشش کف و دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان ها اشاره کرد. در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات مربوط به صنایع سنگ را به شما معرفی میکنیم.