امروزه به دلیل افزایش روزافزون استفاده از انواع خودروها ، تعداد تصادفات و متعاقبا آسیب رسی به بدنه خودرو نیز افزایش یافته است. صافکاری در مواردی که به بدنه خودرو آسیبی وارد شده باشد مورد نیاز خواهد بود. صافکاری هم مانند خیلی از امور دیگر اصول خود را دارد. در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده خدمات صافکاری و نقاشی ارائه می دهیم.