خروج شیشه از خط تولید به صورت تخت می باشد، اما در بعضی از خودرو ها بسیاری از شیشه های جلو و برخی از چراغ های عقب اتومبیل با لبه خمیده هستند که در این صورت باید به حالت خم دربیایند. در این بخش لیستی از مراکز ارائه دهنده شیشه خم اتومبیل را به شما معرفی می کنیم.