یکی از موضوعات مهم در هر خانواده، سبد کالا‌های مصرفی است. سوپرمارکت شکلی از بقالی ولی بزرگتر از آن است که مشتری خودش محصولات را از قفسه برمی‌دارد. اندازه سوپرمارکت‌ها معمولاً از بقالی‌های سنتی بزرگترند و محصولات بیشتری دارند. با توجه به اهمیت سبد کالای مصرفی در زندگی روزمره و نیاز مبرم هر خانوار به سوپرمارکت ها و مواد غذایی و کالاهای مصرفی در این بخش لیستی از سوپرمارکت ها را به شما معرفی میکنیم.